Monika Krystyna Łazowska Adwokat Mediator

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Szkoły Języka Angielskiego dla tłumaczy oraz wielu kursów specjalistycznych m.in. trenerskich i eksperckich związanych z prawem autorskim, ochroną danych osobowych oraz mediacjami.

Jako adwokat podejmuję się obrony klientów w sprawach karnych, zastępowania ich w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz w postępowaniu z zakresu prawa pracy.

Oprócz nabytej wiedzy oraz biegłej znajomości języka angielskiego, posiadam również bogate doświadczenie, które w zawodzie adwokata jest kwestią kluczową.